Založenie občianskeho združenia

Čo je Občianske združenie

Občianske združenie je právnická osoba s právnou subjektivitou.  Podstatným znakom občianskeho združenia je, že vykonáva činnosť prospešnú pre svojich členov, príp. činnosť všeobecne prospešnú. To znamená, že nie je založené za účelom dosahovania zisku ako je to v prípade sro. Občianske združenie môže byť príjimateľom 2% daní. Občianske združenie môžu založiť minimálne 3 osoby.

V  prípade, že chcete založiť občianske združenie, ste na správnom mieste.

  • Vypracujeme kompletnú dokumentáciu
  • Pomôžeme s formuláciou cieľov oz
  • Uhradíme poplatok za zápis oz do registra

Konečná cena

99€

Objednať založenie o.z.