Predaj ready made s.r.o.

V prípade, že sa vám naskytla zaujímavá obchodná príležitosť a na jej využitie potrebujete vlastniť spoločnosť v čo najkratšom možnom čase, je pre vás ideálnym riešením kúpa už založenej, čistej  spoločnosti. Takýto postup vám zabezpečí možnosť podnikať doslova do 24hod.

Ak sa rozhodnete pre kúpu jednej z nami ponúkaných spoločností, zabezpečíme vybavenie všetkých formalít do pár hodín. Zároveň vám zmluvne garantuje bezdlžnosť a nulovú ekonomickú činnosť predávanej spoločnosti. Ready made s.r.o od nás majú vystavené živnostenské listy na 30 najčastejšie voľných predmetov podnikania.

Typy predávaných spoločností

Ready-made s.r.o. neplatca DPH

Cena od 499€

Ready-made s.r.o. platca DPH

Cena od 2999€

Kúpiť s.r.o

Cena za predaj s.r.o. zahŕňa

  • Odborné konzultácie
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie advokátom
  • Uhradenie súdneho poplatku a zápis požadovaných zmien v obchonom registri
  • Ohlásenie na príslušných úradoch

Každá nami predávaná ready-made spoločnosť:

  • Má riadne splatené základné imanie 5000€ v hotovosti
  • Bola založená výhradne za účelom predaja a nevykonávala žiadnu činnosť (nevystavila ani neprijala žiadnu faktúru)
  • Má zmluvne garantované nulové záväzky a pohľadávky
  • Je zapísaná v OR SR a má pridelené IČO a DIČ, v prípade platcu DPH aj IČ DPH