Virtuálne sídlo firmy

Virtuálne, resp. registračné sídlo firmy, ktoré potrebujete pri zakladaní spoločnosti, poskytujeme v Bratislave a Košiciach. Toto riešenie je pre vás výhodné v prípade, že nemáte vlastné priestory, prípadne nechcete umiestniť sídlo firmy na vašu „domácu“ adresu a zároveň nie je pre vás nevyhnutné mať vlastnú kanceláriu. Službu je možné využiť v dĺžke minimálne 12 mesiacov. Cena za sídlo je 29€/mesiac pri platbe na rok dopredu. V prípade využitia služby na dlhšie obdobie je cena stanovená po individuálnej dohode. O prijatej pošte ste vždy informovaný prostredníctvom emailu a túto vám vieme podľa požiadavky  preposielať na vami zadanú adresu za minimálny mesačný poplatok.

Objednať virtuáne sídlo

V službe virtuálne sídlo firmy je zahrnuté

Adresa sídla v OR

Zápis našej adresy v Bratislave alebo Košiciach do obchodného registra ako sídla spoločnosti

Označenie sídla

Označenie sídla spoločnosti obchodným menom vašej spoločnosti

Preberanie pošty a notifikácie

Preberanie listových zásielok a notifikácia o prijatej pošte emailom

Stabilita adresy

Všetky nehnuteľnosti sú naším majetkom. Klientom nehrozí zrušenie sídla a komplikácie so zmenou sídla z dôvodu vypovedania nájomných zmlúv ako v prípade niektorých konkurentov