Založenie s.r.o.

So zakladaním spoločností s ručením obmedzeným ako najpopulárnejšou formou podnikania na Slovensku aj v zahraničí máme bohaté skúsenosti. Preto vieme garantovať bezproblémový priebeh celého proces od úvodných konzultácií po samotný zápis v obchodnom registri. V prípade, že sa rozhodnete so žiadosťou o založenie s.r.o. obrátiť na nás, bude celý proces zakladania z vášho pohľadu veľmi jednoduchý a hlavne pohodlný, keďže nemusíte nikam chodiť ani hľadať advokáta, ktorý vám vyhotoví potrebné dokumenty.

Výhody podnikania formou s.r.o.

  • Obmedzené ručenie spoločníkov, ktorí za záväzky spoločnosti ručia len do výšky nesplateného vkladu (súkromný majetok spoločníkov je tak striktne oddelený od korporátneho a tým pádom chránený)
  • S.r.o. môže založiť aj jedna fyzická alebo právnická osoba
  • Za porušenie svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá len do výšky svojho majetku
  • Nie je potreba platiť mesačné odvody do sociálnej poisťovne, v prípade ZP platí konateľ len minimálne odvody v prípade, ak nemá pracovnú zmluvu, prípadne za neho zdravotné odvody neplatí niekto iný
  • S.r.o. je v očiach odberateľov určite serióznejšia forma podnikania ako podnikanie prostredníctvom živnosti.