Zmeny v s.r.o.

V každej spoločnosti môže dôjsť k situácii, kedy v nej spoločníci chcú alebo potrebujú vykonať určité zmeny. Môže ísť napr. o prevod obchodného podielu na nového spoločníka, zmenu konateľa alebo rozšírenie predmetov podnikania. Tieto aj všetky ostatné zmeny si vyžadujú istú administratívnu záťaž súvisiacu s prípravou dokumentácie a následným ohlásením daných zmien príslušným úradom.

Ak nemáte čas a chuť tento proces absolvovať, prípadne sa chcete vyhnúť akýmkoľvek komplikáciám, ktoré môžu počas ohlasovania zmien vo vašej s.r.o. nastať, radi vás v celom procese zastúpime. Počas konzultácie zistíme vaše potreby, pripravíme kompletnú dokumentáciu a zabezpečíme, aby požadované zmeny boli v čo najkratšom možnom čase zaznamenané v obchodnom registri.

Konečná cena za akýkoľvek počet zmien vo vašej s.r.o.

149€

Objednať

V cene máte zahrnuté:

  • Odborné konzultácie a poradenstvo
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • Voľné živnosti v cene
  • Poplatok za zápis zmien do OR SR

Najčastejšie vykonávané zmeny v s.r.o. sú:

  • Zmena obchodného mena
  • Zmena sídla spoločnosti
  • Prevod obchodných podielov
  • Zmeny predmetov podnikania
  • Doplnenie/Vymazanie/Zmena konateľa
  • Zvýšenie základného imania